Protection of Personal Data, Privacy and Contracts

Kullanım Koşulları

Pazaroyun platformunu kullanmadan önce, ‘Kullanım Koşullarıı’nı dikkatlice okumanızı öneriyoruz.


Bu platformu kullanan ve alışveriş yapan müşterilerimiz aşağıdaki şartları kabul etmiş sayılmaktadır:Platformumuzun web sitesi ve web sitesine bağlı tüm bölümler (‘site’) Pazaroyun firmasının (Firma) malıdır ve firmamız tarafından işletilir. Siz (‘Kullanıcı’) platformumuzda sunulacak olan hizmetleri kullanırken aşağıda sayılan koşullara bağlı olduğunuzu, sitedeki hizmetten yararlanmak ile kullanmaya devam etmek ile; yasalara göre sözleşme imzalama hak, yetki ve hukuki ehliyete sahip ve 18 yaşın üzerinde olduğunuzu, bu sözleşmeyi okuduğunuzu, anladığınızı ve sözleşmede yazan şartlarla bağlı olduğunuzu kabul etmiş sayılırsınız.Bu sözleşme Pazaroyun ve kullanıcılara sözleşme konusu platform ile ilgili hak ve sorumluluklar yükler. Taraflar işbu sözleşmeyi kabul ettiklerinde söz konusu hak ve yükümlülükleri eksiksiz, doğru, zamanında sözleşmede talep edilen şartlar dâhilinde yerine getireceklerini kabul ve beyan ederler.1. Sorumluluklar


a. Pazaroyun, fiyatlar ve hizmetler konusunda değişiklik yapma hakkını her zaman saklı tutmaktadır.

b. Pazaroyun, üyelerin sözleşmeye konu hizmetlerden, teknik arızalar dışarıda kalmak koşulu ile yararlandırılacağını kabul ve vaat eder.

c. Kullanıcı, sitenin kullanımı esnasında tersine mühendislik gibi işlemler yapmayacağını ya da sitenin kaynak kodunu bulmak veya elde etmek amacıyla herhangi bir işlemde bulunmayacağını kabul eder. Kullanıcı ayrıca yukarıda sayılan durumlara aykırı hareket etmesi halinde ve 3. kişiler nezdinde ortaya çıkacak zararlardan sorumlu olacağını, hakkında hukuki ve cezai işlem yapılacağını kabul eder.

d. Kullanıcı, site içerisinde gerçekleştireceği işlemlerde sitenin herhangi bir kısmında veya iletişim kurarken genel ahlak kurallarına ve adaba, kanuna aykırı, kişi haklarına zarar veren, yanıltıcı, saldırgan, müstehcen, pornografik, telif haklarına aykırılık oluşturan, yasalara aykırı faaliyetleri teşvik eden içerik üretmeyeceğini kabul ve taahhüt eder. Aksi durumlarda oluşacak zarardan tamamen kullanıcı sorumludur ve bu durumda Pazaroyun yetkilileri; söz konusu hesapları askıya alabilir, sona erdirebilir ve kullanıcı hakkında yasal süreç başlatma hakkını saklı tutar. Bu nedenle yargı mercilerinden gelen etkinlik veya kullanıcı hesapları ile ilgili bilgi talepleri doğrultusunda bilgileri paylaşma hakkını saklı tutar.

e. Pazaroyun üyelerinin birbirlerine karşı veya üçüncü kişilerle olan ilişkileri kullanıcıların kendi sorumluluğundadır.2. Fikri Mülkiyet Hakları


2.1. Pazaroyun platformunda yer alan unvan, marka, patent, logo, tasarım, bilgi ve yöntem gibi tescilli veya tescilsiz tüm fikri mülkiyet hakları Pazaroyun’a aittir ve bunların koruma altına alınması ulusal ve uluslararası hukuk tarafından gerçekleştirilir. Pazaroyun’un ziyaret edilmesi ya da Pazaroyun hizmetlerden yararlanılması söz konusu fikri mülkiyet hakları konusunda hiçbir hak ve taviz verilmesine neden olmaz.

2.2. Pazaroyun platformunda yer alan bilgiler hiçbir şekilde çoğaltılamaz, yayınlanamaz, kopyalanamaz, sunulamaz ve/veya aktarılamaz. Pazaroyun ile ilgili herhangi bir detay diğer bir internet sitesinde izinsiz olarak asla kullanılamaz. 3. Gizli Bilgi


3.1. Pazaroyun, kullanıcıların kişisel bilgilerini 3. kişilere açıklamayacaktır. Kişisel bilgiler olarak tanımlanan bilgiler şu şekildedir: İsim, soy isim, adres, telefon numarası, e-posta adresi. Söz konusu bilgiler kısaca ‘Gizli Bilgiler’ olarak anılacaktır.

3.2. Kullanıcı; tanıtım, reklam, kampanya, promosyon, duyuru gibi pazarlama faaliyetleri bağlamında kullanılması ile sınırlı olmak üzere, Pazaroyun’un sahibi olan firmanın kendisine ait iletişim, portföy durumu ve kişisel bilgilerini iştirakleri ya da bağlı bulunduğu grup şirketleri ile paylaşmasına onay verdiğini kabul eder ve açıklar. Bu tür kişisel bilgiler firma çatısı altında müşteri profili belirlemek, müşteri profiline uygun indirim ve kampanyalar oluşturmak ve bunlarla ilgili istatistiksel çalışmalar yapmak maksadı ile işlenebilecektir.

3.3. Gizli Bilgiler, ancak resmî kurumlar tarafından usulüne uygun bir şekilde talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklanabilecektir. 4. Kayıt Ve Güvenlik


Kullanıcı, doğru, eksiksiz ve güncel kayıt bilgilerini vermek zorundadır. Aksi halde bu Sözleşme ihlal edilmiş sayılacak ve Kullanıcı bilgilendirilmeksizin hesap kapatılabilecektir.

Kullanıcı, site ve üçüncü taraf sitelerdeki şifre ve hesap güvenliğinden kendisi sorumludur. Aksi halde oluşacak veri kayıplarından ve güvenlik ihlallerinden veya donanım ve cihazların zarar görmesinden Firma sorumlu tutulamaz.5. Mücbir Sebep


Pazaroyun ve kullanıcıların kontrolünde olmayan; doğal afetler, yangın, patlamalar, iç savaşlar, savaşlar, ayaklanmalar, halk hareketleri, seferberlik ilanı, grev, lokavt ve salgın hastalıklar, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi gibi sebeplerden kaynaklı olarak sözleşmeden doğan yükümlülükler taraflarca yerine getirilemez hale gelirse tarafların sorumluluğu bu süre zarfında ortadan kalkmış sayılır. Bu sürede Pazaroyun ve kullanıcıların sözleşmeden doğan hak ve sorumlukları askıya alınmaktadır.6. Sözleşmenin Bütünlüğü Ve Uygulanabilirlik


Sözleşme şartlarından bir tanesi, kısmen veya tamamen geçersiz olursa sözleşmenin diğer kısmı geçerliliğini korumayı sürdürür.7. Sözleşmede Yapılacak Değişiklikler


Pazaroyun, dilediği zaman platformda sunulan hizmetleri ve sözleşme şartlarını kısmen veya tamamen değiştirme hakkına sahiptir. Değişiklikler platformda yayınlandığı tarihten itibaren geçerli sayılacaktır. Değişiklikleri takip etmek kullanıcıların sorumluluğu kapsamındadır. Kullanıcı, sağlanan hizmetlerden faydalanmaya devam ederek bu değişiklikleri de kabul etmiş sayılır.8. Tebligat


Sözleşme ile ilgili taraflara gönderilecek olan tüm bildirimler, Pazaroyun’un bilinen eposta adresi ve kullanıcının üyelik formunda belirttiği e-posta adresi aracılığı ile gerçekleştirilecektir. Kullanıcılar; üye olurken bildirdikleri adresin geçerli tebligat adresi olduğunu kabul eder. Bu adresin değişmesi durumunda 7 gün içerisinde değişikliği yazılı olarak diğer tarafa bildireceğini aksi durumda bu adrese yapılacak tebligatların geçerli sayılacağını kabul eder ve beyan eder.9. Delil Sözleşmesi


Pazaroyun ve kullanıcılar arasında sözleşme ile ilgili işlemler için çıkabilecek her türlü uyuşmazlıklarda Pazaroyun ve kullanıcıların defter, kayıt ve belgeleri ile ve bilgisayar kayıtları ve faks kayıtları ilgili kanun maddelerince uyarınca delil olarak kabul edilir. Kullanıcı bu kayıtlara itiraz etmeyeceğini kabul eder ve beyan eder.10. Uyuşmazlıkların ÇözümüSözleşme’nin uygulanmasından veya yorumlanmasından doğacak her türlü uyuşmazlığın çözümünde Türkiye Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

Kullanım Koşulları

Pazaroyun platformunu kullanmadan önce, ‘Kullanım Koşullarıı’nı dikkatlice okumanızı öneriyoruz.


Bu platformu kullanan ve alışveriş yapan müşterilerimiz aşağıdaki şartları kabul etmiş sayılmaktadır:Platformumuzun web sitesi ve web sitesine bağlı tüm bölümler (‘site’) Pazaroyun firmasının (Firma) malıdır ve firmamız tarafından işletilir. Siz (‘Kullanıcı’) platformumuzda sunulacak olan hizmetleri kullanırken aşağıda sayılan koşullara bağlı olduğunuzu, sitedeki hizmetten yararlanmak ile kullanmaya devam etmek ile; yasalara göre sözleşme imzalama hak, yetki ve hukuki ehliyete sahip ve 18 yaşın üzerinde olduğunuzu, bu sözleşmeyi okuduğunuzu, anladığınızı ve sözleşmede yazan şartlarla bağlı olduğunuzu kabul etmiş sayılırsınız.Bu sözleşme Pazaroyun ve kullanıcılara sözleşme konusu platform ile ilgili hak ve sorumluluklar yükler. Taraflar işbu sözleşmeyi kabul ettiklerinde söz konusu hak ve yükümlülükleri eksiksiz, doğru, zamanında sözleşmede talep edilen şartlar dâhilinde yerine getireceklerini kabul ve beyan ederler.1. Sorumluluklar


a. Pazaroyun, fiyatlar ve hizmetler konusunda değişiklik yapma hakkını her zaman saklı tutmaktadır.

b. Pazaroyun, üyelerin sözleşmeye konu hizmetlerden, teknik arızalar dışarıda kalmak koşulu ile yararlandırılacağını kabul ve vaat eder.

c. Kullanıcı, sitenin kullanımı esnasında tersine mühendislik gibi işlemler yapmayacağını ya da sitenin kaynak kodunu bulmak veya elde etmek amacıyla herhangi bir işlemde bulunmayacağını kabul eder. Kullanıcı ayrıca yukarıda sayılan durumlara aykırı hareket etmesi halinde ve 3. kişiler nezdinde ortaya çıkacak zararlardan sorumlu olacağını, hakkında hukuki ve cezai işlem yapılacağını kabul eder.

d. Kullanıcı, site içerisinde gerçekleştireceği işlemlerde sitenin herhangi bir kısmında veya iletişim kurarken genel ahlak kurallarına ve adaba, kanuna aykırı, kişi haklarına zarar veren, yanıltıcı, saldırgan, müstehcen, pornografik, telif haklarına aykırılık oluşturan, yasalara aykırı faaliyetleri teşvik eden içerik üretmeyeceğini kabul ve taahhüt eder. Aksi durumlarda oluşacak zarardan tamamen kullanıcı sorumludur ve bu durumda Pazaroyun yetkilileri; söz konusu hesapları askıya alabilir, sona erdirebilir ve kullanıcı hakkında yasal süreç başlatma hakkını saklı tutar. Bu nedenle yargı mercilerinden gelen etkinlik veya kullanıcı hesapları ile ilgili bilgi talepleri doğrultusunda bilgileri paylaşma hakkını saklı tutar.

e. Pazaroyun üyelerinin birbirlerine karşı veya üçüncü kişilerle olan ilişkileri kullanıcıların kendi sorumluluğundadır.2. Fikri Mülkiyet Hakları


2.1. Pazaroyun platformunda yer alan unvan, marka, patent, logo, tasarım, bilgi ve yöntem gibi tescilli veya tescilsiz tüm fikri mülkiyet hakları Pazaroyun’a aittir ve bunların koruma altına alınması ulusal ve uluslararası hukuk tarafından gerçekleştirilir. Pazaroyun’un ziyaret edilmesi ya da Pazaroyun hizmetlerden yararlanılması söz konusu fikri mülkiyet hakları konusunda hiçbir hak ve taviz verilmesine neden olmaz.

2.2. Pazaroyun platformunda yer alan bilgiler hiçbir şekilde çoğaltılamaz, yayınlanamaz, kopyalanamaz, sunulamaz ve/veya aktarılamaz. Pazaroyun ile ilgili herhangi bir detay diğer bir internet sitesinde izinsiz olarak asla kullanılamaz. 3. Gizli Bilgi


3.1. Pazaroyun, kullanıcıların kişisel bilgilerini 3. kişilere açıklamayacaktır. Kişisel bilgiler olarak tanımlanan bilgiler şu şekildedir: İsim, soy isim, adres, telefon numarası, e-posta adresi. Söz konusu bilgiler kısaca ‘Gizli Bilgiler’ olarak anılacaktır.

3.2. Kullanıcı; tanıtım, reklam, kampanya, promosyon, duyuru gibi pazarlama faaliyetleri bağlamında kullanılması ile sınırlı olmak üzere, Pazaroyun’un sahibi olan firmanın kendisine ait iletişim, portföy durumu ve kişisel bilgilerini iştirakleri ya da bağlı bulunduğu grup şirketleri ile paylaşmasına onay verdiğini kabul eder ve açıklar. Bu tür kişisel bilgiler firma çatısı altında müşteri profili belirlemek, müşteri profiline uygun indirim ve kampanyalar oluşturmak ve bunlarla ilgili istatistiksel çalışmalar yapmak maksadı ile işlenebilecektir.

3.3. Gizli Bilgiler, ancak resmî kurumlar tarafından usulüne uygun bir şekilde talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklanabilecektir. 4. Kayıt Ve Güvenlik


Kullanıcı, doğru, eksiksiz ve güncel kayıt bilgilerini vermek zorundadır. Aksi halde bu Sözleşme ihlal edilmiş sayılacak ve Kullanıcı bilgilendirilmeksizin hesap kapatılabilecektir.

Kullanıcı, site ve üçüncü taraf sitelerdeki şifre ve hesap güvenliğinden kendisi sorumludur. Aksi halde oluşacak veri kayıplarından ve güvenlik ihlallerinden veya donanım ve cihazların zarar görmesinden Firma sorumlu tutulamaz.5. Mücbir Sebep


Pazaroyun ve kullanıcıların kontrolünde olmayan; doğal afetler, yangın, patlamalar, iç savaşlar, savaşlar, ayaklanmalar, halk hareketleri, seferberlik ilanı, grev, lokavt ve salgın hastalıklar, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi gibi sebeplerden kaynaklı olarak sözleşmeden doğan yükümlülükler taraflarca yerine getirilemez hale gelirse tarafların sorumluluğu bu süre zarfında ortadan kalkmış sayılır. Bu sürede Pazaroyun ve kullanıcıların sözleşmeden doğan hak ve sorumlukları askıya alınmaktadır.6. Sözleşmenin Bütünlüğü Ve Uygulanabilirlik


Sözleşme şartlarından bir tanesi, kısmen veya tamamen geçersiz olursa sözleşmenin diğer kısmı geçerliliğini korumayı sürdürür.7. Sözleşmede Yapılacak Değişiklikler


Pazaroyun, dilediği zaman platformda sunulan hizmetleri ve sözleşme şartlarını kısmen veya tamamen değiştirme hakkına sahiptir. Değişiklikler platformda yayınlandığı tarihten itibaren geçerli sayılacaktır. Değişiklikleri takip etmek kullanıcıların sorumluluğu kapsamındadır. Kullanıcı, sağlanan hizmetlerden faydalanmaya devam ederek bu değişiklikleri de kabul etmiş sayılır.8. Tebligat


Sözleşme ile ilgili taraflara gönderilecek olan tüm bildirimler, Pazaroyun’un bilinen eposta adresi ve kullanıcının üyelik formunda belirttiği e-posta adresi aracılığı ile gerçekleştirilecektir. Kullanıcılar; üye olurken bildirdikleri adresin geçerli tebligat adresi olduğunu kabul eder. Bu adresin değişmesi durumunda 7 gün içerisinde değişikliği yazılı olarak diğer tarafa bildireceğini aksi durumda bu adrese yapılacak tebligatların geçerli sayılacağını kabul eder ve beyan eder.9. Delil Sözleşmesi


Pazaroyun ve kullanıcılar arasında sözleşme ile ilgili işlemler için çıkabilecek her türlü uyuşmazlıklarda Pazaroyun ve kullanıcıların defter, kayıt ve belgeleri ile ve bilgisayar kayıtları ve faks kayıtları ilgili kanun maddelerince uyarınca delil olarak kabul edilir. Kullanıcı bu kayıtlara itiraz etmeyeceğini kabul eder ve beyan eder.10. Uyuşmazlıkların ÇözümüSözleşme’nin uygulanmasından veya yorumlanmasından doğacak her türlü uyuşmazlığın çözümünde Türkiye Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

Üyelik Koşulları

Pazaroyun platformuna giriş yaparak üye olan ve üyeliğini kendi isteği ile sürdüren kullanıcılar ‘Üye’ sıfatı ile Pazaroyun kullanıcısı olarak kabul edilir. Şartlar ve Koşullar bağlamında ele alınan ve site kullanımı ile ilgili koşulları kabul etmiş sayılan Üyelerin sahip olması gereken şartlar şu şekildedir.


•         Kişisel verilerini açık rıza vererek kullanmaya uygun kılacak niteliklerde olmak,

•         Pazaroyun sistemini kendi arzusu ile kullanma niyetini bildirecek yeterlilikte olmak,

•         Diğer üyelerle ahlak ve adap kuralları çerçevesinde ilişki kuracağını taahhüt etmiş olmak,

•         Hukukun üstünlüğü çerçevesinde sözleşme ve politikalar bağlamında ilgili maddeleri kabul etmiş olmak,


Pazaroyun sistemine üye olarak üyeliğin gerekliliklerini yerine getiren kullanıcılar diledikleri zaman üyeliklerine son verebilirler. Üyeliğin sona ermesinden hemen sonra Kişisel Veriler ile alakalı ilgili taleplerde bulunarak verilerin işlenmesine de engel olabilirler.


AYDINLATMA METNİ

Pazaroyun (“Pazaroyun” ve “Şirket”) olarak kişisel verilerin güvenliği hususunda azami hassasiyet göstermekteyiz. Pazaroyun, kişisel verilerinizin hukuka uygun olarak toplanması, saklanması ve paylaşılmasının sağlanması ve gizliliğinizi korumak amacıyla ilgili mevzuat çerçevesinde mümkün olan en üst seviyede güvenlik tedbirlerini almaktadır. İşbu sorumluluğumuzun farkındalığı ile 6698 s.k. kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda izah edildiği şekilde ve mevzuat çerçevesinde işlemekteyiz.


1) Veri Sorumlusu ve Temsilcisinin Kimliği

Kişisel verilerinizin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) 10. Maddesi uyarınca, veri sorumlusu sıfatıyla Pazaroyun tarafından hangi kapsamda işlenebileceği aşağıda açıklanmıştır.


2) Kişisel Verilerin İşlenme Amacı


Toplanan kişisel verileriniz, mevzuat tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak Pazaroyun tarafından aşağıda yer alan amaçlarla işlenebilmektedir:

• Akbay Otomotiv’in yürüttüğü ticari faaliyetlerin mevzuata ve Şirket politikalarına uygun olarak yerine getirilmesi için Şirket’imizin iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve bu doğrultuda faaliyetlerin yürütülmesi;

• Pazaroyun'un insan kaynakları politikasının belirlenmesi ile faaliyetlerinin yürütülmesi ve icra edilmesi;

• Pazaroyun'un kısa, orta ve uzun vadede ticari politikalarının tespit edilmesi, planlanması ve uygulanması;

• Pazaroyun'un ile iş ilişkisi içerisinde olunan ilgili kişilerin ticari, teknik, hukuki emniyetinin sağlanması ve işbu gerçek / tüzel kişilerle irtibat sağlanması;

• Pazaroyun'un ticari itibarı ve oluşturduğu güvenin korunması;

• Resmi kurumlarca ilgili mevzuat kapsamında öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uyulması, bu hizmetlerden faydalanılmasına ilişkin olarak tabi olduğumuz yasal yükümlülüklerin ifa edilmesi;

• Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amacıyla; yürütülen finans operasyonları, iletişim, pazar araştırması ve sosyal sorumluluk aktiviteleri, satın alma operasyonları (talep, teklif, değerlendirme, sipariş, bütçelendirme), şirket içi sistem ve uygulama yönetimi operasyonları, hukuki operasyonlarının yönetilmesi;

• Resmi makamlardan ya da ilgili kişilerden gelen taleplerin incelenmesi, değerlendirilmesi, yanıtlanması;

• Şirkete ait fiziki mekânların güvenliği ve denetiminin kamera kaydı ve sairi sistemlerle sağlanması;

• İleride doğabilecek hukuki uyuşmazlıklarda delil olarak ispat yükümlülüğünün yerine getirilmesi;

• KVKK 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel verilerin işlenmesi şartları ve amaçları kapsamında işlenmektedir.

• Faaliyetlerimiz kapsamında gerekli iş ve bilgilerin işlenmesi amacı ile verileriniz otomatik karar verme kapsamında sınıflandırılmaktadır. Bu durum oluşturulacak raporlar ve ilgili kuruluşlara sunulacak belgeler için zorunluluk arz etmektedir.


Kişisel verilerinizin işlenmesi yasal ve sözleşme gereği zorunluluk olup, verilerinizin sağlanmaması durumunda şirket ile iş ilişkisi olan gerçek/tüzel kişilerin ticari faaliyetin yürütülmesi, mevzuat kapsamında gerekli olan bildirimler ve yükümlülüklerin yerine getirilmesi, insan kaynakları faaliyetlerinin icrasının sağlanması, hukuki-teknik-ticari emniyetin sağlanması imkânsız hale gelecektir.

 

3) Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği/Yurt dışına Aktarım


Kişisel veriler, yukarıda sayılı olan amaçlarla sınırlı olmak kaydı ile KVKK m.8 ve m.9 kapsamında, Pazaroyun'un tarafından aşağıda yer alan kişilere aktarılmaktadır:

• Pazaroyun'un iş ortakları, grup şirketleri ve iştirakleri,

• Türk Ticaret Kanunu, Türk Borçlar Kanunu, İş Kanunu ve ilgili diğer kanun ve mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi ve kurumlar,

• Kanunen yetkili kurum ve kuruluşlara, idari ve yasal merciler ve özel mevzuatların emrettiği kurum, kuruluş, kişi ve şirketler ile;

• Ürün ve hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız gerçek ve tüzel kişilere,

Aktarılması halinde, yine aktarılacak yurtiçi kurum ve/veya işletmenin de KVKK uyumluluğu ve veri güvenliğinin bulunup bulunmadığı sorulmak sureti ile aktarılacaktır.


Kanun’un 9. maddesine göre, yurt dışına kişisel verilerinizin aktarımı; İlgili kişinin açık rızasının bulunması veya

• Yeterli korumanın bulunduğu ülkelere (Kurul tarafından güvenli kabul edilen ülkeler) kişisel veri aktarımında, Kanun’da belirtilen hallerin varlığı, (Kanun’un 5. maddesinin 2. fıkrası ile 6. maddesinin 3. fıkrasında belirtilen şartlar),

• Yeterli korumanın bulunmadığı ülkelere kişisel veri aktarımında, Kanun’da belirtilen hallerin varlığı durumunda (Kanun’un 5. maddesinin 2. fıkrası ile 6. maddesinin 3. fıkrasında belirtilen şartlar) yeterli korumanın yazılı olarak taahhüt edilmesi ve Kurul’un izninin bulunması,

durumlarında gerçekleşebilir. Kişisel Verilerin Korunması Kurulu güvenli kabul edilen ülkeleri ilan edecektir.


4) Kişilerin Verilen Toplanma Yönetimi ve Hukuki Sebebi


Kişisel verileriniz faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla Şirket’imiz tarafından farklı kanallarla (sözlü, yazılı, elektronik ortam) mevzuata ve Şirket politikalarına uyumun sağlanması, sözleşmelerin ifa edilmesi, kanunun açıkça öngörmesi, şirketin meşru menfaati hukuki sebeplerine dayanılarak toplanmaktadır. Kişisel verileriniz, KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak, KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.


5) Kişisel Verilerin Saklanacağı Süre


Kişisel verileriniz ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilir. Azami süre belirlenirken aşağıdaki kriterler göz önünde bulundurulmaktadır:

• İlgili veri kategorisinin işlenme amacı kapsamında veri sorumlusunun faaliyet gösterdiği sektörde genel teamül gereği kabul edilen süre,

• İlgili veri kategorisinde yer alan kişisel verinin işlenmesini gerekli kılan ve ilgili kişiyle tesis edilen hukuki ilişkinin devam edeceği süre,

• İlgili veri kategorisinin işlenme amacına bağlı olarak veri sorumlusunun elde edeceği meşru menfaatin hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak geçerli olacağı süre,

• İlgili veri kategorisinin işlenme amacına bağlı olarak saklanmasının yaratacağı risk, maliyet ve sorumlulukların hukuken devam edeceği süre,

• Belirlenecek azami sürenin ilgili veri kategorisinin doğru ve gerektiğinde güncel tutulmasına elverişli olup olmadığı,

 

• Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğü gereği ilgili veri kategorisinde yer alan kişisel verileri saklamak zorunda olduğu süre,

• Veri sorumlusu tarafından, ilgili veri kategorisinde yer alan kişisel veriye bağlı bir hakkın ileri sürülmesi için belirlenen zamanaşımı süresi.6) Kişisel Veri Sahibinin 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları


Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi akbayrenault.com internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan Akbay Renault Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’nda düzenlenen yöntemlerle Akbay Renault’a iletmeniz durumunda şirketimiz talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Akbay Renault tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

• KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptirler.

Başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hâllerinde; ilgili kişi, veri sorumlusunun cevabını öğrendiği tarihten itibaren otuz ve her hâlde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na şikâyette bulunabilir. Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca başvuru yolu tüketilmeden şikâyet yoluna başvurulamaz.

Uluslararası mevzuat kapsamında da ilgili kişinin yukarıda sayılan hakları dışında; kişisel verilerinin işlenmesinin kısıtlanmasını talep etme ve kişisel verilerin işlenmesi veya aktarılmasına ilişkin rızasını geri çekme hakkı da mevcuttur.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, email yolu ile tarafımıza gönderebilir yahut aşağıdaki açık adres’e ıslak imzalı olarak gönderim sağlayabilirsiniz.


Firma Adı     : Pazar Oyun

Yetkili Kişi:   : İbrahim Enes Akar

Telefon 1   : +90 552 368 65 00

E-mail    : [email protected]İade Ve İptal

Pazaroyun aracılığı ile satın alınan hizmetin iade ve değişim koşulları, hizmetin sahibi ile elektronik ortamda gerçekleştirilen satış sözleşmesine bağlı olarak aşağıdaki şart ve usuller ile düzenlenmiştir.


İade Koşulları

Pazaroyun tarafından satışı gerçekleştirilmiş olan hizmetler kanuni şartlar çerçevesinde ilgilisine iade edilir.


İade Yöntemi

Pazaroyun, web sayfasında satışı gerçekleştirilen hizmetlerin iade şartlarının sağlanması halinde, aşağıdaki düzenlemelere bağlı kalmak şartıyla kullanıcılara 15 iş günü içerisinde ücret iadesi aşağıdaki uygulamalara bağlı kalınarak gerçekleştirilir.


İade Şekilleri

Pazaroyun üzerinden gerçekleştirilecek olan alışverişlerde kullanıcıların hizmeti kullanmaktan vazgeçmeleri durumunda ve bu durumu Pazaroyun’a zamanında bildirmeleri halinde ücret iadesi ödeme yöntemine bağlı olarak gerçekleştirilir. İade; ödeme kredi kartı ile yapılmışsa kredi kartına, havale ile yapılmışsa ilgili hesap numarasına gerçekleştirilir.


İade Talebinin Bildirilmesi

İade edilecek olan ürün/hizmet ve bu ürün/hizmet ile alakalı iade talebi Pazaroyun’a e-posta yolu ile bildirilmelidir. Kullanıcının iade talebini Pazaroyun sistemine kayıtlı e-posta adresi ile gerçekleştirmesi gerekir. E-posta yolu ile bildirilmeyen iade taleplerinin kurallara uygun bir şekilde yapılmadığı kabul edilecek ve geçersiz sayılacaktır.

Kampanya, indirim kodu ve benzeri seçeneklerle satın alınmış olan ürün/hizmetlerin iadesi mümkün değildir. Pazaroyun bu konuda değişiklik yapma hakkını saklı tutmaktadır.


İade Talebinin Reddedilmesi

Pazaroyun, iade koşullarına uygun bir şekilde gerçekleştirilmemiş iade taleplerini işleme almayacak ve reddedecektir.


İade Talebinden Vazgeçme

Kullanıcı iadenin gerçekleşmesi anına kadar iade talebinden vazgeçebilmektedir. Bu hakkı ancak ve ancak kullanıcı kullanabilir. 


Uyuşmazlık Ve Itiraz Hakkı

Uyuşmazlıkların ortaya çıkması durumunda tarafların dava açma hakkı varken uyuşmazlıklarla ilgili Türkiye Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.ir.


Alıcı, satışın konusu olan ürün ve hizmetlerin temel özellikleri, satış fiyatları, ödeme şekli, tesisat koşulları ile bu ürün ve hizmetler ile alakalı tüm bilgiler ve cayma hakkı ile alakalı bilgi sahibi olduğunu, bu bilgilerin elektronik ortamda teyit ettiğini ve daha sonra ürün/hizmetler ile ilgili sipariş oluşturduğunu kabul, beyan ve teyit eder.

Satın alınan ürün e-pin, dijital içerik kodu ya da diğer hizmetler kapsamında Mesafeli Satış Sözleşmesi Yönetmeliği Madde 15 gereğince elektronik ortamda anında ifa edilen ve tüketicinin herhangi bir cayma hakkının olmadığı ürünlerdir.

Pazar Oyun aracılığıyla ürün ya da hizmet satın almak için öncelikle web sitemize üye olunuz. Satın aldığınız ürün ya da hizmetlerin kullanım koşulları, özellikleri ve fiyatları ürün sayfasında yer almaktadır. Bu detaylar ön bilgilendirme formu ve satış sözleşmesi onayı sonrasında müşteri tarafından kabul edilmiş sayılacaktır.


İşbu ön bilgilendirme formu ve satış sözleşmesi kapsamında Alıcı’nın sipariş detayları hakkında bilgilendirilmesi söz konusudur. Bu kapsamda Alıcı’nın satın alacağı ürünlere dair bu sözleşmeyi onaylaması gerekmektedir. Onay ve siparilş sonrasında sözleşme alıcıya e-posta aracılığıyla gönderilecektir.

Sözleşme Konusu Mal veya Hizmetin Temel Nitelikleri ve KDV Dahil Fiyatı

Ürün(lerin) Adı:

Ürün Adeti:

KDV Dahil Toplam Tutar:

·         Satın alınan ürün ya da hizmetlere dair kullanım koşulları, ürünlerin özellikleri ile fiyatları ürün detay sayfalarında belirtilmiştir. Ayrıca ön bilgilendirme formu ve satış sözleşmesi kapsamında alınan onay müşterinin sözleşme onayı anlamına da gelecektir.

·         Pazar Oyun web sitesinde sepete atılarak satın alınan ürünler için ödeme ve sözleşme onay süreçlerinin tamamlanması gerekmektedir.

·         Pazar Oyun olarak satışını yaptığımız ürünlerin birden fazla kez kullanımı söz konusu olmayabilir. Bu tür kullanım sınırına sahip ürünlerde sınırlamalar yapımcı ya da üretici firmalarca belirlenmektedir.

Ödeme ve Teslimat

Satın alma işlemi gerçekleştirildiğinde ödemenin tamamı seçilen kanal üzerinden yapılmalıdır. Satın alınan ürünün elektronik ortamda anında ifa edilen bir üründür. Herhangi bir fiziki teslimat söz konusu değildir. Satın alma işlemleri gerçekleştirilirken işbu ön bilgilendirme ve mesafeli satış sözleşmesinin okunması ve onaylanması gerekmektedir. Onay sonrasında satın alma işleminin tamamlanması ile ürün kullanılmak üzere teslim edilmektedir. Ürün aktivasyon ve kullanımı Alıcı sorumluluğundadır.

Cayma Hakkı

Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetlere dair cayma hakkı bulunmamaktadır. Bu kısıtlama Tüketiciye Anında Teslim Edilen Gayri Mallara İlişkin Sözleşmelere dayanmaktadır. Bu nedenle de Alıcı satın alma sonrasında Cayma Hakkı iddiasında bulunamaz.

Uyuşmazlıkların Çözümü

İşbu sözleşme ile ilgili çıkacak bütün ihtilaflarla alakalı her yıl Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından ilan edilen değerler bağlamında Alıcı yerleşim yerindeki ya da ürünü satın aldığı yerdeki İl veya İlçe Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri ile Tüketici Mahkemeleri’ne başvurabilir.